IV. Fejezet - A gitár hangolása

2013. október 10. 10:03

A gitár hangolásához használnunk kell egy megbízható támpontot nyújtó eszközt vagy hangszert, pl.: hangvilla, síp, zongora vagy elektromos billentyűs hangszer, hangoló gép stb. Ennek segítségével hangoljuk be az E6 vagy E1 húrt, (vagy eleve mindkettőt). Ezek után kapnak szerepet a prím (egyező hang) hangközök. Ezeket kell megkeresnünk az egymással szomszédos húrokon és máris megkaptuk a legegyszerűbb hangolási formát.

Ennek technikája a következő: a már behangolt E6-os húron meg kell keresnünk az (a) hangot, hiszen a következő üresen megpengetett húrt is ugyanerre a hangra kell hangolnunk. Ezt a két hangot egymást követően, de egymással összezengetve pengetjük meg. Mikor ez megtörtént az A5-ös húron keressük meg a (d) hangot, hiszen ez a következő húr hangja. Majd a D4-es húron a (g) hangot, a G3-as húron a (h) hangot, és a H2-es húron az (e) hangot keressük és hangoljuk.

Az összekötött körök a prím (egyező hang) hangközöket mutatják. A húrokat közvetlenül egymásután pengessük meg és hagyjuk csengeni ôket. A fenti hangolási módot ötödik érintős hangolásnak nevezzük, mivel a húrokat az ötödik érintőnél kell lefogni. (Kivétel a G és H húr.)

Természetesen hangolhatunk más hangköz segítségével is pl.: oktáv, ennek a technikája az alsó ábrán látható.

Az összekötött körök az oktáv hangközöket mutatják. A fenti hangolási módot hetedik érintős hangolásnak nevezzük, mivel a húrokat a hetedik érintőnél kell lefogni. (Kivétel a G és H húr.)

Hangolhatunk továbbá felharmonikus hangokkal is. Ezen hangoknak a megszólaltatása nem az érintők közötti leszorítással jön létre, hanem pontosan az érintők felett - leszorítás nélkül - csak érintés útján. A hang megszólalása után elvehetjük az ujjunkat a húrról.

E hangolási módokat, célszerű egymást követően alkalmazni, mivel remekül kiegészíti egyik a másikat. Így kiválóan alkalmasak egymás ellenőrzésére is. 

E két hangolási módot, célszerû egymást követôen alkalmazni, mivel remekül kiegészíti egyik a másikat. Így kiválóan alkalmasak egymás ellenôrzésére. A további hangolási módok közül talán a legnépszerûbb a felharmonikus hangok segítségével való hangolás. Azonban ezen hangokat nehéz megszólaltatásuk miatt a késôbbiekben egy külön fejezetben tárgyaljuk.
 
A fenti hangolási módot ötödik érintôs hangolásnak nevezzük, mivel a húrokat az ötödik érintônél kell lefogni. (Kivétel a G és H húr.)
a következô; a már behangolt E6-os húron meg kell keresnünk az a hangot, hiszen a következô üresen megpengetett húrt is ugyanerre a hangra kell hangolnunk. Mikor ez megtörtént az A húron keressük meg a d hangot, hiszen ez
a következô húr hangja is. Majd a D húron a g hangot, a G húron a h hangot, és a H húron az e hangot keressük és hangoljuk.
a következô; a már behangolt E6-os húron meg kell keresnünk az a hangot, hiszen a következô üresen megpengetett húrt is ugyanerre a hangra kell hangolnunk. Mikor ez megtörtént az A húron keressük meg a d hangot, hiszen ez
a következô húr hangja is. Majd a D húron a g hangot, a G húron a h hangot, és a H húron az e hangot keressük és hangoljuk.

Instrument Reklám ©2019 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.