III. Fejezet - A hangközök és a gitár fogólapjának a beosztása

2013. október 10. 10:03

A hangköz, két hang magasságbeli különbsége. A hangközöket latin eredetű sorszámnevekkel jelöljük: 1. prím=egyező hang (ugyanaz a hang egy másik helyen megfogva), 2. secund (szekund)=második hang, 3. terc=harmadik hang, 4. quart (kvart)=negyedik hang, 5. quint (kvint)=ötödik hang, 6. sext (szext)=hatodik hang, 7. septim (szeptim)=hetedik hang, 8. octav (oktáv)=nyolcadik hang. E hangközök lehetnek tiszta, vagy Dúr (nagy) és moll (kis) hangközök.

- Tiszta hangközök: prím, quart, quint, octav
- Dúr (nagy) és moll (kis) hangközök: secund, terc, sext, septim

- A tiszta és Dúr (nagy) hangközök módosítójellel való emelése adja a bővített hangközöket. (A # módosítójel félhanggal emeli a hang értékét.)
- A tiszta és a moll (kis) hangközök módosítójellel történő kisebbítése adja a szűkített hangközöket. (A b módosítójel félhanggal leszállítja a hang értékét.)

- A gitár nyaka oly módon van beosztva, hogy az üresen megpengetett húrtól elindulva, minden egyes érintőnél lefogott hang, mollszekunddal (1/2 hang) lesz magasabb az előzőnél. Így az üresen megpengetett húr hangjától tizenkétszer léphetünk fölfelé, míg újra az üres húr hangját kapjuk. (Természetesen ez utóbbi már egy oktávval magasabban lesz.) Ettől a ponttól az egész ismétlődik elölről, vagy ameddig a gitár fogólapját beosztották. FIGYELEM! Ez mind a hat húrra igaz. 

A Gitár fogólapjának félhangonkénti beosztása a hangok nevével

(A körökbe írt hangokat törzshangoknak nevezzük, a többi hang ezek módosított változata. A módosított hangoknál azért látunk ugyanazon érintőknél két-két elnevezést, mert a hangot képezhetjük az alatta, illetve a fölötte található törzshangból is. Előbbinél a #, míg utóbbinál a b módosító jelet használjuk. A temperált hangszereknél az így képzett hangokat ugyanazokon a helyeken tudjuk megszólaltani, bár a nevük más lesz.)

A gitár nyakán lejátszható összes hangköz elhelyezése (g) kezdőhangról. Természetesen ezen hangközöket a gitár nyakán elcsúsztathatjuk más-más kezdőhangokra, vagy följebb lévő húrokra is helyezhetjük úgy, hogy azok sem nevüket, sem távolságukat nem veszítik el, csak hangmagasságuk, kezdőhangjuk neve fog megváltozni. Az itt látható hangöz-készlet az, amely minden létező és használt hangközt tartalmaz, vagyis valamennyi skála, hangzat, akkord, és ilyen értelemben az egész zene ebből épül fel. (Én azt szoktam mondogatni a tanítványaimnak, hogy aki ezt a három sort tudja, az mindent tud. Aki viszont ezt nem tudja, az nem tud semmit.) E három sort nem pusztán nézegetni és olvasgatni szükséges, hanem a gitáron első gyakorlatként "álmunkból ébredve" is játszani. A hangközök neveit és funkcióit tökéletesen érteni és tudni!

A gitár hangolásából fakadóan kivételt jelentenek azok a hangközök, melyek magasabbik hangja a H húrra esik, míg a mélyebb hang valamely más húron kerül lefogásra. Ilyenkor a H húrra eső hangot egy félhanggal magasabban kell fognunk.

Ez az eltolódás a gitár húrjainak hangolásából adódik, ugyanis az E-A,  A-D, D-G húrok kvart azaz négy hang távolságra vannak hangolva egymáshoz képest, míg a G-H húrok csak Dúr (nagy) tercre, ami épp egy félhanggal kisebb hangköz mint az előző húrok közötti hangközök. Ezt a távolságbeli különbséget kell kiegyenlítenünk a hangköz magasabb hangjának ujjrendbeli emelésével.

A H-E húrok között újra kvart távolság van, ezért itt helyre áll az eredeti ujjrend, tehát ha a lefogásra kerülő hangköz mélyebb hangja a H húrra kerül, a magasabb pedig az E húrra, akkor a hangközt az eredeti ujjrend szerint fogjuk.

Letölthető tartalmak

A fejezetek alján megtalálható lesz egy kis kép, amely azt jelzi, hogy letölthető tartalmat helyeztünk el az adott témában. Ebben az esetben az első képhez egy ingyenes lejátszót csatoltunk (Power Tab Editor), amely bármely Windows-os környezetben telepíthető és le is játsza a gyakorlatokat.

OS X környezetben ez a program nem telepíthető, de a Guitar Pro program bármely változata képes importálni a ptb. file-okat is, és gp. kiterjesztésben is el fogjuk helyezni a gyakorlatokat a letöltött tömörítésekben. Ilyenkor az alábbi képet fogjuk használni, alá, vagy felé pedig oda lesz írva, hogy milyen gyakorlatokat tettünk letölthetővé.

Pl. ebben az esetben:

  1. Hangközök
  2. Egyszerű ujjsorrend gyakorlat az első fekvésben (1234, majd 4321 ujjsorrendek)
  3. "Pók1" ujjsorrend gyakorlat az első fekvésben (1324, majd 4231 ujjsorrendek)
  4. "Pók2" ujjsorrend gyakorlat az 5. fekvésben (1324, majd 4231 ujjsorrendek távolodó húrokon)

 

az E húrra, akkor a hangközt az eredeti ujjrend szerint fogjuk.
A H-E húrok között újra kvart távolság van, ezért itt helyre áll az eredeti ujjrend, tehát ha a lefogásra kerülô hangköz mélyebb hangja a H húrra kerül, a magasabb pedig

 

az E húrra, akkor a hangközt az eredeti ujjrend szerint fogjuk.
A H-E húrok között újra kvart távolság van, ezért itt helyre áll az eredeti ujjrend, tehát ha a lefogásra kerülô hangköz mélyebb hangja a H húrra kerül, a magasabb pedig
az E húrra, akkor a hangközt az eredeti ujjrend szerint fogjuk.
Ez a törvény akkor is igaz, ha a lefogott hangköz két hangja között érintetlenül ugyan, de mégis szerepel a H húr. Ilyenkor az elôzôekhez hasonlóan a hangköz magasabb hangját egy félhanggal magasabban kell fognunk.
valamely más húron kerül lefogásra. Ilyenkor a H húrra esô hangot egy félhanggal magasabban kell fognunk.
Ez a törvény akkor is igaz, ha a lefogott hangköz két hangja között érintetlenül ugyan, de mégis szerepel a H húr. Ilyenkor az elôzôekhez hasonlóan a hangköz magasabb hangját egy félhanggal magasabban kell fognunk.

Instrument Reklám ©2019 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.