XVII. Fejezet - A hangnem írása

2013. október 10. 08:02

A hangnem írásához tudnunk kell, hogy a kromatikus skála valamennyi hangja lehet Dúr és moll hangnem alaphangja, tehát valamennyi hangról indíthatunk Dúr és moll skálát. Ahhoz, hogy átlássuk a hangok sokaságának rendszerét, ismételjük át a skálák rokonságáról tanultakat. A skálák annál közelebbi rokonságban vannak egymással, minél több közös és minél kevesebb különböző hangjuk van. Így elsősorban mindazon Dúr és moll hangsor van rokonságban melyek párhuzamosak egymással, ezért azonos az előjegyzésük, továbbá azok melyek csak egy előjegyzésben térnek el egymástól így csak egy különböző hangjuk van. Az előjegyzés mindig azt jelzi, hogy a diatonikus hangsorok alapjául szolgáló C – Dúr skálától hány hangban térünk el. A C – Dúr skálában csak törzshangok találhatók ezért nincs előjegyzése, természetesen ez igaz a vele párhuzamos a – moll skálára is.

A Dúr és moll rendszerben a skálák rokonságuk szerinti csoportosítását úgy kapjuk, hogy az alaphangtól felfelé vagy lefelé számított ötödik hangot vesszük a következő skála alaphangjául, és a skálát alkotó jellegzetes hangközlépéseket szigorúan betartva megkapjuk a soron következő hangnem skáláját. Domináns irányban (felfelé) haladva mindig a kereszt (#) előjegyzés  száma nő eggyel, szubdomináns irányban (lefelé) pedig mindig a bé (b) előjegyzés száma nő eggyel, mely értelemszerűen azt mutatja, hogy hány hanggal térünk el a C – Dúr és az a – moll skálától.

Az egymásutánt mutatja a táblázat, Dúr és moll hangnemben a skálák alaphangjaival.


A hangnemek csoportosítását és részletes kibontását figyelhetjük meg a kvintkör segítségével is.


Az összes hangnem Dúr és moll skálái, akkord-skálái, valamint a keresztek és a bék által - a C-Dúr skálához képest - módosuló hangok.


Gyakorlatok - Legato játék

A 20-28. gyakorlatok mind a legato játék technikájának elsajátításához nyújtanak segítséget. A 20-21-22. gyakorlatok egyszerű skálákon mutatják be a Hammer on (h) és a Pull of (p) technikát úgy, hogy egyszerre csak egy irányban, s csak az egyik technikát alkalmazva játszunk.

Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy a megpengetett hangokat követő magasabb hangok minden esetben ráütéssel (h), míg a megpengetett hangokat követő alacsonyabb hangok minden esetben elpengetéssel (p) szólaltatjuk meg. Az elpengetéseknél (p) különös gonddal ügyeljünk arra, hogy az ujjunk már a megszólaltatás előtt (lent legyen) fogja a kívánt hangot, mivel egy magasabb hangról elpengetéssel csak akkor tudunk egy alacsonyabb hangot megszólaltani, ha az már akkor is meg van fogva, amikor még a magasabb hang szól.

A 23-24-25. gyakorlatok különböző sorrendekben keverik az ütve és elpengetve megszólaltatott hangokat.

A 26, gyakorlat egy egyszerű akkord-sor bontását mutatja be. Ebben az esetben már - a későbbiek során részletes tárgyalásra kerülő -  Economy (takarékos) pengetési metódust is alkalmazzuk.

A 27-28. gyakorlatok pedig összetett skálagyakorlatok, amelyeknél hosszan játszunk pengetés nélkül.

Letölthető tartalmak

  1. 20-28. gyakorlat

Instrument Reklám ©2019 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.