XII. Fejezet - A hangközfordítás

2013. október 10. 08:10

A hangközfordítás az a művelet, amellyel a hangköz hangjait egymással kicseréljük oly módon, hogy vagy az alsó hangot emeljük egy oktávval vagy a felső hangot helyezzük lejjebb egy oktávval. Így lesz a prímből oktáv, a szekundból szeptim, a tercből szext, a kvartból kvint, a kvintből kvart, a szextből terc, a szeptimből szekund és az oktávból prím. Ezt a legkönnyebben úgy érthetjük meg, ha egymás alá ellenkező sorrendben írjuk le a hangközök sorszámait. A tiszta hangközökből újra tiszta hangköz lesz, a Dúrból moll (nagyból kicsi), a mollból Dúr (kicsiből nagy), bővítettből szűkített, szűkítettből bővített.

C am C bővített h félszűkített
alaphelyzet= c-e-g alaphelyzet= a-c-e alaphelyzet= c-e-gisz alaphelyzet= h-d-f
első fordítás= e-g-c első fordítás= c-e-a első fordítás= e-gisz-c első fordítás= d-f-h
második fordítás= g-c-e második fordítás= e-a-c második fordítás= gisz-c-e második fordítás= f-h-d

 

Ennél a résznél szoktak a tanítványaim rendkívül okosan nézni... hiszen a hangközfordítás viszonylag könnyen megérthető folyamat. A kérdés csupán annyi, hogy vajon mire való ez, mire lehet használni? A hangközfordítás talán az egész könyv legrövidebb fejezete. Ugyanakkor ez ne tévesszen meg senkit, hiszen ez egy igen fontos anyag. A hangszerelés és a szólamalkotás elengedhetetlen alapja. Azt például, hogy egy gitár riff dallamvezetése milyen hangközöket tartalmazzon épp a hangközfordítás segítségével dönthetjük el. Így akár egy lefelé ívelő dallamvezetésű sorzatból is alkothatunk - dallamilag - felfelé haladó riff témát, pusztán a megfelelő fordítások kiválasztásával. Az akkordok, hármashangzatok fordítása pedig már meghallgatásuk után is önmagát fogja magyarázni. A gitáron elsősorban a dallamjátékban van meghatározó szerepe, a harmonizálás során kevésbé, mivel a gitáron lefogható akkordok legnagyobb része eleve egy-két, vagy az összes fordítást tartalmazzák. 

Letölthető tartalmak

  1. A két kéz szinkron gyakorlata váltott pengetéssel, hangközökkel (triolák)

A gyakorlat lényege, hogy az 1-es, 3-as ujjakkal folyamatosan kvintet fogunk és a mozgást a 4-es ujjunk hajtja végre. A gyakorlásnál ügyeljünk arra, hogy a le-föl pengetéseknél a két–két hangból álló hangzatok mindkét hangja egyidőben szólaljon meg. A kvint fogást megtartva eljátszhatjuk a gyakorlatot úgyis, hogy a hangzat kvintjét nem szólaltatjuk meg egyidőben az alaphanggal, vagyis egyidőben csak egy húrt szólaltatunk meg.

Instrument Reklám ©2019 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.