VII. Fejezet - A tempó meghatározása - Az ütemjelzőszám jelentése és a mérőütések számolása különböző ütemmutatókban.

2013. október 10. 08:24

Egyes dalok, zeneművek tempójának meghatározása mindig a dal, a mű szerzőjének feladata. A tempó meghatározásával kezdődik minden közös zenélés, a zene írása és annak olvasása is. Tempó = a hangok ritmikus értékének abszolút időtartama. A tempó meghatározásának elsőszámú feladata a mérőütések gyorsaságának meghatározása. Két mérőütés között eltelő idő valahány (egyenlő, vagy egyenlőtlen) részre osztása a ritmizálás.

Ennek jelentése: negyedértékű ütések száma egy perc alatt. (bpm=beats / min, azaz ütés / perc) Gyakorlati alkalmazásához metronómot használunk, a megadott számértéket a metronóm skáláján beállítva megkapjuk a tempót adó percenkénti mérőütések számát.

Az ütemjelző számok mindig az egy ütembe tartozó mérőütések számát és azok számolásának módját határozzák meg.

Pl.:
4 Hány ütés (dobbantás) kerül egy ütembe.
4 Milyen értékű hangokra történnek az ütések (dobbantások)

Az egyes ritmusok közötti különbséget mindig az egy ütembe kerülő mérőütések száma és azok értéke határozza meg. Különböző ritmusokban különböző módon számoljuk a mérőütéseket. A mérőütések kettes, hármas és négyes egységekbe (matematikai/ritmikai halmaz) csoportosulnak. Például a páratlan ritmikai képletek halmazeloszlása 5/4-es ütemmutató esetében: 1-2, 1-2-3, vagy 1-2-3, 1-2. Tehát egy kettes és egy hármas matematikai/ritmikai halmazból (tetszőleges sorrendben) áll össze. Ugyanez 7/4-ben már több matematikai lehetőséget hordoz:1-2-3-4, 1-2-3. Esetleg fordítva: 1-2-3, 1-2-3-4. Vagy lehet: 1-2, 1-2-3, 1-2. További lehetőségeket tartogat a 11/8, ahol két négyes és egy hármas egység tetszőleges sorrendben variálható, de valamely (esetleg mindkét) négyes egység két kettes egységgé alakításával a matematikai kombinációk száma is jelentősen megnő.

Instrument Reklám ©2019 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.