XVIII. Fejezet - Egyéb skálák (Gyakorlatok - Az irányba pengetés és szólisztikus akkordbontás)

2013. október 10. 08:01

Ebben a fejezetben bemutatunk néhány skálát, amelyeket érdemes begyakorolni, és a játékunk színesítésére használhatjuk őket. A fejezet jelentős mennyisgben tartalmaz továbbá pengetési gyakorlatokat. Itt találhatjuk az irányba pengetési metódusok - sweep, economy, arpeggio - magyarázatát és a hozzájuk tartozó gyakorlatokat.

Egészhangos skála: Ahogyan azt a neve is mutatja a skálahangok közötti távolság mindig nagy szekund azaz egész hang.

Íme ugyanerre a skálára egy másik ujjrend...

Az egészhangos skálát játszhatjuk tágabb fekvésű változatban is. Ebben a változatban az összes pozíciónak azonos lesz az ujjrendje az itt látható ujjrenddel. Természetesen a skála alaphangjai a különböző fekvésben értelemszerűen áthelyeződnek.


Szűkített skála: A szűkített skálának létezik egy olyan megoldása is melyben az egész és fél hangok szabályszerűen követik egymást. Ennek a skálának egy szűkebb ujjrendjét már láthattuk a moll skálák fejezetben.


Enigmatikus skála: (rejtélyes) A Dúr skálához viszonyítva a második hangot fél hanggal leszállítva, a negyedik, ötödik, és hatodik hangot fél hanggal felemelve játsszuk.


Neopolitan skála: (nápolyi) A Dúr skálához viszonyítva a második, harmadik hangot fél hanggal leszállítva játsszuk.


Gyakorlatok - Az irányba pengetés

Az irányba pengetés: [ sodrás (sweep) vagy takarékos (economy) ] lényege, hogy a húrváltásokat nem a folyamatos le-fel pengetés elve alapján hajtjuk végre. A húrváltásnál mindig abban az irányban pengetünk melynél nincs szükség a következő húr megkerülésére. Ennek a játékmódnak a kialakulása szoros összefüggésben áll az akkordok szólisztikus felbontásával (arpeggio) és a legato játék fejlődésével. Gyakran mindkét játéktechnika ötvözésével is találkozhatunk, rendkívüli tempó elérését és különleges hangsúlyozást tesz lehetővé. (Utóbbi a legato játékra vonatkozik.) Az irányba pengetést természetesen használhatjuk a váltott pengetés helyettesítésére is, azonban gyakorisága mégis inkább a legato és az arpeggio technikák alkalmazásakor figyelhető meg többször.

Íme egy példa az economy (takarékos) pengetésre skála játék közben. Megfigyelhető, hogy a húrváltásokat nem a következetes váltott pengetés szerint hajtjuk végre, hanem minden esetben a haladásirányt tekintjük mérvadónak. Vagyis amíg lefelé haladunk a gitár nyakán, addig lefelé pengetéssel kezdünk minden új húrt. Amikor az irány megváltozik és felfelé haladunk a nyakon, a húrváltások pengetési iránya is erre változik.


A következő példában bemutatjuk hogyan lehet akkordokat szólisztikusan bontani (arpeggio) a sweep (sodrás) pengetési technikával.

Hathúros moll hármashagzat bontása:

Szintén a fenti pengetési metódussal játszhatjuk az alábbi akkordbontásokat is. Továbbá kipróbálhatjuk azt a kombinációt is, amikor legato technikával keverjuk ezt a pengetési metódust oly módon, hogy a legmélyebb és a legmagasabb húrokon a 4-es és az 1-es ujjra eső hangokat nem pengetve szólaltatjuk meg, hanem ráütéssel, illetve elpengetéssel. Ebben az esetben az egyetlen fordított irányú pengetést is kiiktatjuk a rendszerből, s így egy irányban haladva csak azonos irányú pengetések lesznek találhatók.

 Hathúros Dúr hármashangzat bontása          Öthúros moll hármashagzat bontása                   Öthúros Dúr hármashangzat bontása

Az arpeggio lényegén nem változtat az, hogy egy, két vagy több oktáv terjedelemben játszuk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyes ujjrendeken belül kisebb egységeket is alkothatunk.

Letölthető tartalmak

  1. 29. gyakorlat - a hathúros am és A, az öthúros dm és D hármashangzatok arpeggio játéka végig kipengetve és legato technikával kombinálva


Néhány fontosabb akkord felbontása

A szűkített akkord: a korábban tanultakat felelevenítve tudhatjuk, hogy a szűkített akkord minden fordítása egyenlőnek mondható mivel az akkordot alkotó hangközök mindig moll terc (kisterc) távolságra helyezkednek el egymástól. Épp ezen tulajdonsága miatt egy könnyen játszható és megjegyezhető arpeggio rendszert alakíthatunk ki.

A hathúros szűkített akkord felbontása:

Az akkord felső három húrján található hangokból egy egyszerű - állandóan ismétlődő - ujjrend-rendszert alakíthatunk ki. Az egszerűség kedvéért a gyakorlatot am hangnembe játszuk. A pengetések: le-legato-le-le, majd vissza föl-legato-föl-föl.

Letölthető tartalmak

  1. 30. gyakorlat - a fenti ábra


FIGYELEM! Mivel a pengetési metódus gyakorlását itt tárgyaljuk, ezért a következőkben néhány olyan négyeshagzat is bemutatásra kerül, amelyek elméleti tárgyalását még nem részleteztük. Ezért ezen akkordok gyakorlására érdemes visszatérni akkor, amikor már elméleti felépítésüket is ismerjük. Az akkordok részletes tárgyalása a XX. fejezetben található meg.

A domináns szeptimakkord felbontásai:

Letölthető tartalmak

  1. 31. gyakorlat - a fenti ábra


A moll szeptimakkord felbontásai:

Letölthető tartalmak

  1. 32. gyakorlat - a fenti ábra


A major szeptimakkord felbontásai:

Letölthető tartalmak

  1. 33. gyakorlat - a fenti ábra


A félszűkített szeptimakkord felbontásai:

Letölthető tartalmak

  1. 34. gyakorlat - a fenti ábra


A bővített major szeptimakkord felbontásai:

Letölthető tartalmak

  1. 35. gyakorlat - a fenti ábra


A moll/major szeptimakkord felbontásai:

Letölthető tartalmak

  1. 36. gyakorlat - a fenti ábra


 

Instrument Reklám ©2019 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.